Välkommen till

Bostadsrättsföreningen Vinberget


Webbsida

Den här webbsidan kommer tills vidare att hållas enkel. Informationsblad delas inte ut men de sätts upp på anslagstavlorna och visas på startsidan. Den s.k. lägenhetspärmen har avvecklats och ersatts med informationen på olika sidor, främst sidan för boendeinformation. Det finns f.n. inte någon plan att flytta över funktioner som bokning av bastun m.m. till webben.
Medlemmar som önskar bidra till utveckling av webbsidan ombeds ta kontakt med styrelsen eller skicka mejl till info@brfvinberget.se

Sidorna underhålls f.n. av Olle Eriksson på uppdrag av styrelsen.

Vill du bidra med mer information? Läs mer under "webbsida" i menyn eller klicka här.
Den här sidan ändrades senast 2019-11-23