Välkommen till

Bostadsrättsföreningen Vinberget


Styrelse

 • Information om styrelsemedlemmarna och deras olika uppdrag brukar delas ut efter ordinarie föreningsstämma. Informationen finns också på anslagstavlan i Kvartershuset.
 • Skrivelser till styrelsen kan lämnas i brevlådan i kvartershuset eller mejlas till info@brfvinberget.se. Skrivelser läses av styrelsen och behandlas normalt på närmaste efterföljande styrelsemöte.
 • Några styrelsefunktioner kan nås med mejl:
  Ordförande: ordforande@brfvinberget.se
  Vice ordförande: viceordforande@brfvinberget.se
  Sekreterare: sekreterare@brfvinberget.se
  Kassör: kassor@brfvinberget.se
 • Planerade styrelsemöten
  • 2023-02-27 kl 18:15
  • 2023-03-21 kl 18:15
  • 2023-04-24 kl 18:15
Styrelse

Vill du bidra med mer information? Läs mer under "webbsida" i vänstermenyn eller klicka här.
Den här sidan ändrades senast 2023-01-31