Välkommen till

Bostadsrättsföreningen Vinberget


Övrigt

På den här sidan samlar vi ihop sådant som inte är tillräckligt omfattande för att få en egen sida.
 • Avflyttning/Överlåtelse: Några grejer som finns i lägenheten ägs av föreningen och ska lämnas kvar om man flyttar. Läs mer under Boendeinformation i vänstermenyn.
 • Anslagstavlor: Anslagstavlorna som sitter på insidan av dörrarna till avfallshanteringsrummen används av styrelsen och får också användas av alla medlemmar. De är avsedda endast för information som har att göra med föreningen eller boendet. Den som sätter upp information ombeds att själv ta ned den efter rimlig tid. Ta inte ned någon annans information om den har sådant innehåll som anslagstavlan är tänkt för.
 • Autogiro: Fr.o.m. april 2013 skickas autogiroavier endast ut vid förändring av avgiften.
 • Bollplan: Belysningen tänds genom att öppna det lilla plåtskåpet som sitter på kvartershuset på väggen ut mot parkeringsplatserna med lägenhetsnyckeln och vrida upp timern. Det går ej att ha lyset tänt efter kl 21.
 • Bostadsrättstillägg: Föreningens försäkring 2014 har sådana villkor att inte medlemmarna själva måste komplettera sin egen hemförsäkring med något bostadsrättstillägg. Villkoren 2014 finns här.
 • Digitalboxar och gateway: Föreningen har försett varje lägenhet med en gateway och två digitalboxar. De tillhör föreningen. Det har tyvärr hänt att de har försvunnit i samband med avflyttning, men de ska lämnas kvar. Det gäller även tillhörande signalkablar, strömförsörjning och fjärrkontroller samt mediaomvandlarens strömförsörjning.
 • Färgval: Styrelsen föreslog en justerad färgkarta till ordinarie föreningsstämma 2016. Förslaget finns här. Stämman antog förslaget utan ändringar och det är därför den färgkartan som gäller tills vidare (även om det står "förslag" högst upp till vänster).
 • Försäkring: Se speciell info om bostadsrättstillägg ovan.
 • Hängrännor: Kontrollera gärna hängrännorna på hus och förråd och rensa bort löv och annat skräp (ej på höga delen på 5:orna).
 • Inför vintern: Viktig info om hur man måste göra med vattenutkasten inför vintern finns här (pdf). Det får inte se ut på något annat sätt än så här (JPG-bild).
 • Julgran: Efter att julen dansats ut får man kasta sin julgran bredvid soprummet på Fårhjordsvägen eller på gräset bakom soprummet på Fårullsvägen (ut mot Fårullsvägen). Tidigare hämtades granar tillsammans med hushållssopor men fr.o.m. 2019 måste vi beställa hämtning. 2020 börjar hämtningen 20 januari så granen ska kastas ut innan dess, annars får man själv köra den till återvinning.
 • Klängväxter: Kontrollera att inte växter breder ut sig in till grannen. De får inte heller växa in i glipor under taket eller liknande.
 • Låsöppning: BB-Gruppen/Lås & Nycklar i Linköping AB utför låsöppning inom föreningen.
  • Telefon låsöppning dagtid 010-163 67 70
  • Telefon låsöppning jour kvällar och helger 010-163 67 92
 • Lägenhetsnummer: Lägenhetsnummer inom föreningen, se den här listan.
 • Lägenhetsnummer: Lägenhetsnummer som en del av en adress används av Skatteverket, Lantmäteriet m.fl. och består av fyra siffror. De används i andra sammanhang och ersätter inte föreningens lägenhetsnummer. Vi har bara en lägenhet per adress och i det fallet ska inte lägenheterna ha sådana nummer. Se t.ex. den här informationen hos Lantmäteriet. En bit ned på sidan finns en länk till exempel. Den inledande texten talar mot att vi ska sådana nummer. Våra hus liknar deras Exempel 7 där vi redan har en adress till varje entre/ingång.
 • Motorvärmare/Kupévärmare: Använd inte motorvärmare eller kupévärmare i garagen! Elnätet i garagen är inte dimensionerat för så stora effekter.
 • Extra nycklar: Om du behöver fler nycklar till lägenheten så ta kontakt med Anders Stenström 0771-330 300.
 • Organisationsnummer: Föreningens organisationsnummer är 716402-5608.
 • Parkeringsplatser: Om det finns parkeringsplatser som hyrs ut men som inte används så skulle det vara mycket uppskattat om de kan släppas till dem som står i kö för en P-plats.
 • Rabatt på färg/tapet m.m.: Läs mer under Byggfrågor i vänstermenyn.
 • Situationsplan: Se här (pdf). Tyvärr ser pilen som ska hjälpa till att visa väderstrecken ut att ha hamnat lite snett. I den lilla bilden uppe till vänster är norr ungefär rakt uppåt. I den stora och mer detaljerade bilden är norr uppåt och lite till höger eller motsv. ungefär "klockan ett".
 • Släpkärra/Skottkärra: Föreningen har tyvärr inte någon gemensam kärra. Punkten finns ändå med här framför allt därför att det varit en vanlig fråga vid uthämtning av virke.
 • Skadedjur: Vinberget har saneringsförsäkring enligt villkor V901. Skada kan anmälas på 013-290425. Då kommer man direkt till saneringsföretaget. Var beredd på att kunna uppge föreningens organisationsnummer (se Organisationsnummer ovan).
 • Sopskåp: V.v. kolla att gångjärnen till dörren till sopskåpet inte går trögt (om skåpet finns kvar) och försök att smörja om det behövs, även om det kan vara svårt att komma åt.
 • Stege: Det finns stegar att låna. En sitter på en garagevägg nära kvartershuset. En sitter på ett garage nära soprummet på Fårullsvägen. Öppna hänglåset med lägenhetsnyckeln.
 • Tråg till diskmaskin: Alla ska ha ett plasttråg under diskmaskinen för att försöka hindra att en liten evetuell vattenläcka förblir oupptäckt under lång tid.
 • Tråg till kyl/frys: Alla bör ha ett plasttråg under kyl och frys för att försöka hindra att en evetuell läcka i behållaren som samlar upp kondensvatten förblir oupptäckt under lång tid.
 • Vattenutkast: läs ovan vid punkten Inför vintern.
 • Vem gör vad i brf Vinberget: Förteckning över den boendes respektive föreningens åtaganden har delats ut och ska sitta i lägenhetspärmen. Läs mer under Felanmälan i vänstermenyn.
Om du vill ha med något i listan ovan så kan du skicka förslag till webb@brfvinberget.se. V.v. ange tydligt vilket ord som ska stå först och vilken information som ska ges. Informationen kan hänvisa till annan information på internet och du bör i så fall ge adressen tydligt.
Teckentabell

Vill du bidra med mer information? Läs mer under "webbsida" i vänstermenyn eller klicka här.
Den här sidan ändrades senast 2020-04-22