Välkommen till

Bostadsrättsföreningen Vinberget


Boendeinformation

Den här sidan sammanfattar en del viktig information om boende i brf Vinberget. Tidigare hade varje lägenhet en s.k. lägenhetspärm med info om lägenheten och boendet. Lägenhetspärmen avvecklas under 2017 och ungefär motsvarande information finns istället här.

Bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär rättigheter och skyldigheter. Mycket av detta beskrivs i bostadsrättslagen och i stadgarna sida 8-10. Det omfattar bl.a. att bostadsrättshavaren har ansvar för att sköta husets insida och mark som ingår i upplåtelsen medan föreningen har ansvar för husens och förrådens utsida. Stadgarna beskriver var gränsen mellan in- och utsida dras.

Inom brf Vinberget har vi ett kvartershus med samlingslokal, bastu och solarium. En eller ett par gånger om året har vi gemensam arbetsdag då vi fixar sådant som vi hinner och kan, ett utmärkt tillfälle att träffa grannarna och spara pengar åt föreningen.

Lägenhetspärmen hade en del information om hur man förväntas uppföra sig mot andra och mot föreningen, men t.v. återges det inte här då det bör vara självklart.

Stadgar

 • Föreningens stadgar finns här. De ändrades senast genom beslut på ordinarie föreningsstämma 2015.
 • De stadgar som ersattes 2015 finns här. Notera att detta inte är ett elektroniskt original. Man kan söka och kopiera på vanligt sätt mot en text som skapats genom textigenkänning men inte mot den riktiga originaltexten.

Regler

Stadgarna hänvisar i 29 § till regler. Föreningens regler finns här. De antogs i huvudsak samtidigt med de gällande stadgarna men justerades på en punkt på ordinarie föreningsstämma 2018.

Vid avflyttning/överlåtelse

En del utrustning är föreningens men finns placerad ute i lägenheterna. Följande föremål är föreningens och ska lämnas vid avflyttning:
 • Nyckel till vattenutkast
 • Nyckel till elskåp
 • Allt som hör till föreningens digital-TV. Förutom det som är fast monterat så omfattas också:
  • Strömförsörjning till fiberconvertern (Fibercovertern är den grå plåtburken med 6 gröna lysdioder)
  • Gateway med strömförsörjning, nätverkskabel och kabel till fast telejack
  • 2 Digitalboxar med strömförsörjning, fjärrkontroll, nätverkskabel, SCART-kabel och HDMI-kabel
 • Brandvarnare
En del annat är inte föreningens men kan vara viktigt att lämna vid en överlåtelse t.ex. kvitton, information m.m. till vitvaror och annat om sådant ingår i överlåtelsen.

Teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning

Teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning utförs av FF-Fastighetsservice AB
Teknisk förvaltning
Boendefrågor och teknisk förvaltning, kontakta Gustav Bush/Anders Stenström 0771-330 300
Ekonomisk förvaltning
Överlåtelser, avgifter, avier och parkeringsplatser, kontakta Veronica Öqvist 0771-330 300
FF-Fastighetsservice AB
Postadress: Box 5018, 600 05 Norrköping
Besöksadress: Söderleden 104B, Norrköping

Fastighetsservice

Fastighetsservice utförs av FF-Fastighetsservice AB
Fastighetsservice
Reparationer i er lägenhet, kontakta Stefan Lindgren 013-37 50 02
FF-Fastighetsservice AB
Gottorpsgatan 3, 582 73 Linköping

Tekniska problem

Vid problem med byggnaden, tekniska problem o.s.v. beror ansvarsfördelningen på vad det är som krånglar. De stora dragen bestäms av stadgarna. Lite mer om detaljer finns att läsa nedan.
 • Vem gör vad: Förteckning över den boendes respektive föreningens åtaganden
  1. Material och arbete ingår utan kostnad för den boende
  2. Den boende bekostar material och arbete
  NROBJEKT och ARBETSUPPGIFT12
  1VENTILATION
  1.1 Byte av frånluftsdon (ventil) X
  1.2 Justering av fönsterventil/ventil X
  1.3 Reparation/byte av spiskåpa X
  1.4 Vädringsfilter X
  1.5 Reparation/byte av takfläkt X
  2 VÄRME
  2.1 Justering/ompackning av radiatorventil X
  2.2 Byte av termostat på radiator X
  3 VATTEN
  3.1 Byte/underhåll/reparation av kranar och blandare X
  3.2 Installation av extra uttag för disk-/tvättmaskin X
  3.3 Byte av duschslang/duschmikrofon X
  4 AVLOPP
  4.1 Rensning av vattenlås X
  4.2 Rensning till stamledning X
  4.3 Byte av vattenlås (kök) X
  4.4 Byte av vattenlås (tvättställ) X
  4.5 Byte av bottenventil i bad och tvättställ X
  5 WC/TVÄTTSTÄLL
  5.1 Fastsättning av wc/tvättställ X
  5.2 Byte/underhåll/reparation av wc/tvättställ X
  6 BYGGMÄSTERI
  6.1 Justering av fönstervred/dörrvred X
  6.2 Byte av fönstervred/dörrvred X
  6.3 Justering av espanjolett X
  6.4 Byte av espanjolett X
  6.5 Tätningslister till fönster/dörrar X
  6.6 Byte av låskista, nycklar och trycken X
  6.7 Byte/underhåll/reparation av låscylinder X
  6.8 Reparation av sopskåp X
  7 GARAGE
  7.1 Underhåll av väggar/tak X
  7.2 Underhåll/byte av port/gångjärn X
  7.3 Underhåll/byte av låscylinder/wire/låsmekanism X
  7.4 Byte av strömställare/armaturer/ledningar/uttag X
  8 ELARBETEN
  8.1 Byte av vägguttag/strömställare X
  8.2 Byte av armaturer/glober/lysrör/tändare X
  8.3 Byte av transformator till ringledning X
  8.4 Byte av summer till ringledning X
  9 VITVAROR
  9.1 Byte av spis/kyl/frys/mikrovågsugn X
  9.2 Byte av diskmaskin/tvättmaskin/torktumlare X
  9.3 Reparation/underhåll av vitvaror X
  10 ÖVRIGT
  10.1 Gateway/digitalbox X
 • Felanmälan: Läs mer under Felanmälan i vänstermenyn.
 • Jour: Kostnaden kan belasta föreningen eller den boende beroende på vad ärendet handlar om. Föreningens stadgar och listan ovan visar hur ansvaret delas upp, men inte alla tänkbara fall täcks in. Det spelar också roll om det är något som måste åtgärdas direkt eller om det kan vänta till åtminstone nästa arbetsdag.
 • Låsöppning: Lås & Nycklar i Linköping AB utför låsöppning inom föreningen mot avgift. Tfn dagtid måndag--fredag 013-37 19 50, övrig tid 0705-14 53 04.
Lägenhetspärmen

Vill du bidra med mer information? Läs mer under "webbsida" i vänstermenyn eller klicka här.
Den här sidan ändrades senast 2019-03-31