Välkommen till

Bostadsrättsföreningen Vinberget


Avfallshantering

Kontaktuppgifter till ansvariga för yttre miljö och avfallhanteringsrum har delats ut. Du kan även nå dem genom att skicka ett mejl till info@brfvinberget.se

Allmänt om avfallshanteringen

I våra avfallshanteringsrum får medlemmarna slänga sånt som stämmer med den skyltning som finns i normal omfattning för ett hushåll. Vissa kärl är endast avsedda för förpackningar och får ej användas för att återvinna vilka föremål som helst även om de är tillverkade av det material som anges på skylten. Förpackningar av kartong tar stor volym och ska plattas till eller rivas/klippas i bitar innan de lämnas. Kör enskilda stora föremål som t.ex. en tjock-TV till någon återvinningscentral. Kör även sådant som det inte finns något kärl för till någon återvinningscentral. Tyvärr lämnas det för mycket olämpliga eller osorterade grejer i och utanför avfallshanteringsrummen men det finns ingen rättighet att kasta vad som helst där och extrakostnaden för att få det sorterat och bortforslat drabbar alla medlemmar.

GRÖNA PÅSEN

Ny rulle gröna påsar kan hämtas i något av våra avfallshanteringsrum. Tekniska Verkens information om sortering av matrester finns här.

Våra avfallshanteringsrum

Det finns två rum för avfallshantering, ett på Fårullsvägen och ett på Fårhjordsvägen. De är ej exakt likadana och vissa föremål kan bara lämnas i det ena.
Elavfall Fårullsvägen
Energisparlampor Fårullsvägen
Förpackningar av färgat glas Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Förpackningar av ofärgat glas Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Förpackningar av kartong/well Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Förpackningar av metall Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Glödlampor Fårullsvägen
Hushållsavfall Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Lysrör Fårullsvägen
Mjuka och hårda plastförpackningar Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Småbatterier Fårullsvägen
Tidningar Fårullsvägen och Fårhjordsvägen

Sorteringsguide

Information om sortering finns bl.a. på Tekniska Verken - Sorteringsguiden och har tidigare också funnits som ett blad i lägenhetspärmen. Vänligen läs noga informationen i våra avfallshanteringsrum om vad som kan lämnas i de olika kärlen och acceptera att inte allt kan lämnas där.

Tömningsintervaller

Fårhjordsvägen Fårullsvägen
Hushållssopor Måndagar Måndagar
Plastförpackningar Tisdagar Varannan tisdag
Pappersförpacknignar Onsdagar Onsdagar
Metallförpacknignar Tisdagar jämna veckorTisdagar jämna veckor
Förpacknignar av färgat glas Onsdagar udda veckor Onsdagar udda veckor
Förpacknignar av ofärgat glasTorsdagar udda veckorTorsdagar udda veckor
Tidningar Torsdagar Torsdagar
Elavfall - En gång per månad
Avfall

Vill du bidra med mer information? Läs mer under "webbsida" i vänstermenyn eller klicka här.
Den här sidan ändrades senast 2019-06-11