Vinberget

Aktuellt

Av hänsyn till risken att smittas med det nya viruset och med tanke på de bestämmelser och rekommendationer som finns har styrelsen beslutat följande:
  • Arbetsdag ska inte genomföras våren 2020,
  • Ordinarie föreningsstämma genomförs senare än vanligt.
Kallelse till stämma kommer att delas ut i god tid. Datum är inte bestämt ännu. Årsberättelsen kan komma att delas ut i förväg.
Ett informationsblad med samma innehåll som ovan sätts upp på anslagstavlorna.
Vindruva

Vill du bidra med mer information? Läs mer under "webbsida" i vänstermenyn eller klicka här.
Den här sidan ändrades senast 2020-03-31